TCM practices
YU YI TANG

Geschiedenis van meer dan 5000 jaar oud

De Chinese geneeskunst kent een geschiedenis van meer dan 5000 jaar! De Westerse geneeskunst daarentegen nog geen 800 jaar… De wortels van de Chinese geneeskunst zijn terug te vinden in het Boeddhisme, Daoisme en Confucianisme. Het klassieke medische werk van de Gele Keizer (Huang Di Nei Jing) bevat diepgaande inzichten in gezondheid en ziekte en het beschrijft behandelmethoden die ook vandaag de dag van waarde zijn en nog veel gebruikt worden in grote delen van de wereld. In de loop der eeuwen is deze kennis en kunde ontelbaar vaak getest, becommentarieerd en verfijnd. Zelfs op de dag van vandaag gaat de ontwikkeling onophoudelijk voort gezien het grote aantal wetenschappelijke onderzoeken in Oost en West naar de bronnen, de waarde en de effectiviteit van de Chinese geneeskunst. De lijst waarvan de effectiviteit naar Westerse maatstaven bewezen wordt geacht en welke is samengesteld door de WHO (World Health Organisation) van de Verenigde Naties verdient dan ook aanvulling op jaarlijkse basis.

IMG_0643

Chinese geneeskunst

De principes van de Chinese geneeskunst zijn echter in alle tijden onveranderd gebleven. De mens is deel van de natuur en het universum en niet erboven verheven en dus is de mens onderhevig aan de wetten van de natuur en de wetten van het universum. De mens is van nature in balans; het is zijn gedrag dat hem uit balans brengt door extreme levensstijlen of extreme levensomstandigheden. De Chinezen omschrijven balans als het dynamische evenwicht tussen Yin en Yang en zeggen het leven is verandering en dus beweging en dus moeten de Qi (levensenergie) en het bloed soepel bewegen (stromen) door het lichaam, wil er gezondheid zijn. Op het moment dat er stagnaties of blokkades van Qi en/of bloed optreden, ontstaat disbalans, ongemak en pijn en uiteindelijk ziekte. Het is interessant om over na te denken dat ondanks het feit dat er in de loop der tijden vele nieuwe ziekteverwekkers en nieuwe ziekten zijn ontstaan, de reactie van het menselijk lichaam hierop echter onveranderd is gebleven…

Westerse geneeskunst

Voor acute en levensbedreigende situaties wordt bijna altijd gekozen voor de Westerse geneeskunst. Maar wanneer het gaat om het lichaam in goede gezondheid te houden en om chronische klachten aan te pakken, kiezen steeds meer en steeds vaker mensen voor de rijke tradities van de Chinese geneeskunst.

Dit deel van onze website is bedoeld om enkele van deze tradities te delen en inzichten te geven over de levensfilosofie van de Chinezen in de oudheid, zodat u weer zelf de regie in handen kunt nemen over uw gezondheid en ziekte. Dus met name kennis uit de eerste vier pijlers (en in toekomst pijler acht), zoals opgesomd onder het kopje Chinese Geneeswijzen, zullen nader belicht worden.